Pokud používáte UPS, měli byste dodržovat preventivní
prohlídky doporučené výrobcem. Interval těchto
prohlídek je minimálně jednou ročně a jejich dodržování
může značně prodloužit životnost UPS.

 

Součásti preventivních prohlídek je:

 

  • Vizuální a mechanická kontrola
  • Test UPS on-battery/on-line
  • Kontrola aktuálního stavu baterií
  • Kontrola a vyčištění ventilačního systému
  • Kompletní vyčištění vnitřního prostoru od prachu
  • Kontrola uložených chybových hlášení
  • Aktualizace ovládacího softwaru
  • Protokol o prohlídce
  • Kontrola akumulátorů a těsnosti kontaktů
  • Test všech funkcí záložního zdroje

 

POWER group je mateřskou společností: