• Instalace, údržba, preventivní prohlídky a servis všech nabízených produktů

  • Kompletní realizace NN rozvodů

  • Revize (VN, NN)

  • Servis dieselagregátů

  • Ekologické likvidace UPS a baterií

  • poradenství a odborné konzultace při výběru vhodného technického řešení

  • zajištění a/nebo koordinace subdodávek návazných profesí realizace (např. stěhování)

  • hot-line (rychlá pohotovost a poradenství), dálkový monitoring

POWER group je mateřskou společností: